Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Sprostredkovanie platobného styku

Potrebujete, aby niektoré informácie o platbách zostali dôverné, a čo najmenej zamestnancov sa o ne zaujímalo? Na základe príkaznej zmluvy zabezpečujeme pre klientov zaistenie platobného styku.

Spolu s vedením účtovníctva a mzdovej agendy poskytujeme klientovi aj sprostredkovanie platobného styku. Samozrejme je možné túto službu poskytovať aj samostatne.

Zaistenie platieb mzdových dobierok zamestnancom klienta
Najčastejším príkladom sprostredkovania platobného styku je rozosielanie dobierok miezd z dôvodu interného utajenia výšky miezd u klienta. Klient zašle celkovú čiastku peňazí, ktorú naša spoločnosť na základe príkazného pokynu rozdistribuuje na jednotlivé účty.

Zaistenie platieb záväzkov klienta
Ďalšou možnosťou zaistenia platobného styku je platenie prijatých faktúr klienta, ktoré je možné zrealizovať opäť na základe príkazného pokynu. Ak zároveň vedieme pre klienta účtovníctvo, môžeme zodpovedať za optimalizáciu výdajovéhocash-flow sledovaním záväzkov a ich uhradením až v okamihu splatnosti.

Ako ďalšiu možnosť ponúkame klientom spracovanie príkazu k úhrade v dátovom formáte. Na základe pasívneho prístupu k účtu nahráme elektronický príkaz k úhrade do bankového softwaru a klient následne príkaz autorizuje.