Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Facilitymanagement - správa nehnuteľností

Zabezpečujeme technickú a administratívnu správu budov tak vo vlastníctve miest a obcí, ako aj nehnuteľností vo vlastníctve súkromných osôb a iných právnych subjektov (bytových družstiev, spoločenstvá vlastníkov jednotiek a pod.).

Správa nehnuteľností
Vykonávame kompletný servis spojený so správou alebo prevádzkou a údržbou budov, domov, bytov, nebytových priestorov, kde sa postaráme aj o priľahlé okolie. Naším cieľom je Vám zabezpečiť spokojné bývanie a starosti o správu Vašej nehnuteľnosti prenecháte nám. Našou činnosťou nie je len správa nehnuteľností, ale taktiež zabezpečujeme predpis nájmu, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, a mnoho ďalších služieb, napr. zastupovanie pri rokovaní s dodávateľmi, optimalizáciu prevádzky, organizovania a účasť na zhromaždeniach vlastníkov. Sledujeme legislatívu, včas reagujeme na zmeny a šetríme tak Váš čas.

Inžinierska činnosť
Okrem správy nehnuteľností pre našich klientov vykonávame aj inžiniersku činnosť pri realizácii stavebných rekonštrukcií, opráv.

Garancie
Aby sme zodpovedali za svoje služby, máme vzhľadom k rozsahu spravovaného majetku a finančných prostriedkov uzatvorené obecné poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 2 miliónov Kč v Českej poisťovni a profesijné poistenie zodpovednosti za škodu z vedenia účtovníctva do výšky 5 miliónov Kč v poisťovni Kooperativa.