Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Daňové a účtovné poradenstvo

Daňové a účtovné poradenstvo poskytujeme klientom, ktorým vedieme účtovníctvo alebo mzdovú agendu, ale taktiež aj jednorázovo ďalším subjektom na základe ich dopytu. Pre zahraničnú klientelu ponúkame poradenské služby v anglickom a nemeckom jazyku.

Naším cieľom je ponúknuť všetkým klientom nadštandardný prístup pri poskytovaní služieb spojených so spracovaním účtovníctva, ktoré spočíva predovšetkým v daňovom a účtovnom poradenstve.

Ponúkame predĺženie termínu pre podanie priznania k dani z príjmu pre fyzické a právnické osoby na základe plnej moci udelenej daňovému poradcovi. Náš tím kvalifikovaných spolupracovníkov, vedený daňovým poradcom, je pripravený Vám pomôcť s daňovým konaním na finančnom úrade a s ďalšou problematikou, kam najmä patrí:

  • komplexné poradenstvo v oblasti českých daní
  • daňová optimalizácia a plánovanie
  • poradenstvo v oblasti správy daní a poplatkov
  • spracovanie daňových priznaní
  • dohodnutie výšky dane s miestne príslušným správcom dane
  • spracovanie odborných stanovísk a daňových analýz
  • medzinárodné daňové poradenstvo - zohľadnenie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • spracovanie premien spoločnosti po účtovnej a daňovej stránke
  • vybavovanie vrátenia DPH zaplatenej v iných členských štátoch EÚ