Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Vedenie mzdovej agendy

Služby v rámci vedenia personálnej a mzdovej agendy poskytujeme klientom v nadväznosti na vedenie účtovníctva, ako aj samostatne. Ponúkame vedenie pre malé i veľké organizácie, pre všetky druhy pracovných pomerov, tj. hlavnýi vedľajší pracovný pomer, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o prevedení práce.

Naša firma sa tiež významným spôsobom špecializuje na vedenie personálnej a mzdovej agendy pre spoločenstvo vlastníkov bytových jednotiek (SVJ)a bytové družstvá.

Zaistenie kompletnej mzdovej agendy klienta predovšetkým zahŕňa nasledovné:

 • vedenie a archivácia individuálnych zložiek zamestnancov
 • výpočet miezd, príprava výplatných pások a prevodného príkazu pre banku
 • rekapitulácia miezd a ďalšie prehľady
 • vedenie mzdových listov zamestnancov
 • spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • spracovanie mesačných hlásení pre správu sociálneho zabezpečenia a zdravotné poisťovne
 • spracovanie štatistických hlásení pre Český štatistický úrad
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vyúčtovanie dane vyberanej zrážkou a dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • spracovanie odmeny konateľa a odmien členov štatutárnych orgánov
 • personálne poradenstvo