Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Fakturačné služby

Klientom poskytujeme okamžité vystavenie faktúr na základe zaslaných podkladov k fakturácii. Faktúry distribuujeme klasickou i elektronickou poštou. Outsorcing fakturácie prispieva k zlepšeniu cash-flow klientov. Fakturácia už nikdy nebude závislá na internom fakturantovi, a nebude tak ohrozený peňažný tok firmy v dôsledku interných rizikových faktorov.

V súvislosti s vedením účtovníctva, ale aj úplne samostatne, poskytujeme klientom dodávateľské spracovanie fakturačných služieb.

Klient nám dohodnutým spôsobom zašle podklady k fakturácii. Na nás je, aby sme faktúry riadne vystavili a rozoslali odberateľom klienta. Spracovanie podkladov k fakturácii sme schopní zrealizovať v priebehu 2 až 7 kalendárnych dní v závislosti na komplikovanosti požiadaviek klienta. Faktúry rozosielame štandardnou poštou, ale tiež elektronicky emailom, prípadne kombinovanou formou. Formátovanie vzhľadu faktúr závisí len na požiadavkách klienta.

Vystavené faktúry taktiež pripravíme v dátovom formáte, aby ich bolo možné importovať do účtovného systému. Týmto sa výrazne ušetrí práca účtovnému oddeleniu, predovšetkým pokiaľ sa jedná o veľké množstvo vystavených faktúr.