Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

O firme

Spoločnosť UDS, s.r.o. bola založená v Prahe v roku 2005 za účelom poskytovania účtovných služieb a daňového poradenstva. V priebehu prvých rokov fungovania spoločnosti sa rozrástol tím kvalifikovaných spolupracovníkov a služby poskytujeme v nových kanceláriách prevádzkarne v bližšom centre Prahy tak, aby našim klientom bola zabezpečená pohodlná dostupnosť.

V súčasnosti sa predovšetkým zameriavame na vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, daňové poradenstvo a ďalšie súvisiace účtovné a ekonomické služby. Klientela spoločnosti je už veľmi diverzifikovaná, zahŕňa súkromných podnikateľov, malé a stredné firmy z rôznych oblastí podnikateľskej činnosti. V portfóliu našich klientov sú české i zahraničné subjekty, pretože ponúkame kompletné služby tiež v anglickom a nemeckom jazyku.

Základným pilierom, na ktorom staviame svoju činnosť, sú: kompetencie, spoľahlivosť, systematickosť a orientácia na klienta.

Filozofia riadenia zákaziek a firmy

Vedenie účtovníctva ide poskytovať:

  • v našich priestoroch
  • u Vás
  • alebo prostredníctvom vzdialeného pripojenia - tzv. on-line účtovníctvo

On-line účtovníctvo je významným trendom v oblasti vedenia účtovníctva, pri ktorom klient i naša firma pristupuje do účtovného systému prostredníctvom zabezpečených terminálových serverov. Tento spôsob spracovania účtovníctva poskytuje klientovi aktuálne výstupy z účtovníctva. Klient má okamžite informácie o výsledku hospodárenia firmy, o jednotlivej zákazke, o stavu nezaplatených pohľadávok a záväzkov. Z účtovného systému ide priamo generovať elektronické príkazy k úhrade, ktoré sú automaticky načítané do bankového systému. On-line prístup k účtovníctvu prináša veľký synergický efekt v oblasti riadenia ekonomiky firmy.

Poskytovanie kompletných služieb, nielen tých účtovných, dbáme na systematickosť práce, spoľahlivosť a zastupiteľnosť. Tá sa prejavuje tak v systéme vzdelávania našich zamestnancov, ako aj v každodennom kontakte s klientmi, v práci s dátami, v práci v tíme a pod. Všetky procesy prispôsobujeme individuálnym potrebám a požiadavkám (špecifikám) každého klienta.