Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Založenie a predaj spoločností

Ponúkame k predaju kompletne pripravené "ready-made" spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Ďalej ponúkame založenie spoločností na mieru podľa požiadaviek klienta. Súčasťou týchto služieb je aj poskytnutie sídla firmy.

Ponúkame spoločnosti, ktoré majú sídlo v Českej republike. Spoločnosti sú bez záväzkov a predávame ich s plnou zodpovednosťou za záväzky. Predávané spoločnosti sú teda záväzkovo úplne čisté. Štruktúra aktív a pasív spoločnosti je jednoznačne popísaná a je aj súčasťou zmluvného vzťahu.

Ponúkané spoločnosti nevykonávajú a ani nevyvíjali žiadnu činnosť a majú úplne splatené základné imanie. Z hľadiska nárokov na vlastné imanie a aj z hľadiska celkových garancií je najbezpečnejšie kúpiť tzv. "ready-made" spoločnosť.

Kompletný servis pre Vašu podnikateľskú činnosť
Pre spoločnosť, ktorú u nás zakúpite, ponúkame zvýhodnené podmienky pre Vašu kompletnú podnikateľskú činnosť, a to:

  • Založenie spoločnosti
  • Sídlo spoločnosti
  • Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
  • Spracovanie a vedenie kompletnej daňovej agendy
  • Komunikácia a zastupovanie pred štátnymi úradmi a inštitúciami
  • Zabezpečenie platobného styku
  • Zabezpečenie fakturácie klientom
  • Vykonávanie controllingu a reportingu podľa požiadaviek
  • Zabezpečenie právnych služieb klientom
  • Zabezpečenie a vykonanie štatutárneho auditu

Založenie spoločnosti na mieru
Ak by Vám nevyhovovali parametre už založenej "ready-made" spoločnosti, tak Vám ponúkame možnosť založiť firmu podľa konkrétne nadefinovaných požiadaviek.