Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější

12.01.2019

Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

U příjmů ze samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu se zvyšují maximální hranice pro paušální výdaje, a to na:

 • 1 600 000 Kč namísto dosavadních 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslného podnikání,

 • 1 200 000 Kč namísto dosavadních 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,

 • 800 000 Kč namísto dosavadních 400 000 Kč u jiných příjmů ze samostatné činnosti,

 • 600 000 Kč namísto dosavadních 300 000 Kč u nájmu majetku, a to jak zařazeného do obchodního majetku, tak privátního.

  Procentuální výše paušálních výdajů (80 %, 60 %, 40 %, 30 %) zůstávají nezměněny. Pro podnikatele se tedy situace vrací do let 2016 a 2017, kdy maximálním limitům paušálních výdajů odpovídal hrubý příjem ve výši 2 mil. Kč. Nové limity bude možné uplatnit již za zdaňovací období, ve kterém novela nabyde účinnosti.

  V souvislosti se zvýšením rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. ledna 2019 na částku 3 000 Kč měsíčně se zvýšil i limit příjmu ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně. Účinnost této změny nastane prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém novela nabude platnosti.

  V oblasti DPH byl schválen pozměňovací návrh, který snad zklidní rozbouřenou debatu ohledně změn, které se očekávaly u režimu jednatelů. Zůstane zachována současná právní úprava, dle které činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, nepředstavují samostatné ekonomické činnosti.

  Dále byl schválen pozměňovací návrh, kterým byly zrušeny věcné změny u pojetí dotací. V neposlední řadě pak jistě zajásají i leasingové společnosti, neboť explicitní úprava nového pojetí leasingu (které však již dnes vyplývá z judikovaných případů Soudního dvora Evropské unie) v české legislativě by měla nabýt účinnosti „až“ 1. ledna 2020. Tato skutečnost by měla poskytnout leasingovým společnostem dostatečný čas na přípravu.

  S ohledem na to, že některá ustanovení novely zákona o DPH vyplývají z povinné implementace evropské legislativy a implementační lhůtu 1. ledna 2019 se nepodařilo dodržet, vydalo GFŘ Informaci o uplatnění přímého účinku směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2016/1065.

  Jedná se zejména o změny v ustanoveních, která upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a o změny týkající se zacházení s poukazy. Viz zpráva na stránkách Finanční správy.
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  19.03.2019
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.


  Přelomový nález: Finanční správa smí zadržovat jen spornou část odpočtu DPH
  04.03.2019
  Ústavní soud vydal přelomový nález, podle kterého může finanční správa zadržovat pouze tu část odpočtu DPH, o kterou vede spor.


  Krátíte nárok na odpočet DPH koeficientem? Pozor na úskalí při opravách
  13.02.2019
  Příspěvek předložený na lednovém Koordinačním výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství chtěl sjednotit konkrétní postup pro následné opravy u plátců, kteří mají krácený nárok na odpočet DPH. Nejlogičtější přístup provádět opravu v prosincovém přiznání však podporu GFŘ nezískal.


  Důležité informace k uplatňování DPH po 1. 1. 2019
  02.02.2019

  1. Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

  2. Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019  Odkdy budou účinné změny u daně z příjmů a DPH, které přináší daňový balíček?
  02.02.2019
  Daňový balíček přináší změny jak v oblasti daně z příjmů, tak DPH. Účinnost jednotlivých novinek je však rozdílná.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

  další novinky

  Kalkulace ceny